Providing smart choices for everyday healthcare

Karo Healthcare on kaupallinen terveydenhoitoalan yritys. Meitä ohjaa yhteinen pyrkimys auttaa ihmisiä pysymään terveinä. Hyvä terveys tarkoittaa sitä, että välttyy vakavilta sairauksilta ja sairaalahoidolta. Mutta se tarkoittaa myös ihmisten päivittäisessä elämässään kohtaamien terveysongelmien huomioimista, hoitamista ja ehkäisemistä.

Omistamme ja myymme useita alkuperäisiä ja luotettuja brändejä päivittäiseen terveydenhoitoon. Autamme ihmisiä valitsemaan tuotteen, joka ehkäisee heidän ongelmaansa tai auttaa sen hoidossa.

Haluamme antaa ihmisille valmiuksia ottaa vastuuta päivittäisestä terveydenhoidostaan. Uskomme, että vastuullistamalla ihmisiä tekemään fiksumpia valintoja, voimme parantaa heidän elämänlaatuaan ja auttaa heitä nauttimaan elämästään täysin rinnoin.

Terveemmän yhteiskunnan edistäminen

Karo Healthcare haluaa edistää tulevien terveiden ja kestävien yhteiskuntien syntymistä. Tämän toteutumiseksi olemme sitoutuneet seuraaviin keskeisiin asioihin:

Yhteiskunta

Haluamme auttaa nostamaan terveyden ja hyvinvoinnin yleistä standardia tarjoamalla terveydenhoidon tuotteita ja palveluja. Pyrimme lisäämään päivittäiseen terveydenhoitoon liittyvää tietoisuutta ja koulutusta ja torjumaan sosiaalista leimautumista varmistamalla, että päivittäiset terveysongelmat huomioidaan ja hoidetaan.

Ympäristö

Pyrimme jatkuvasti optimoimaan arvoketjujamme. Teemme tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa, jotta voimme vähentää jätteiden määrää ja minimoida yritystoimintamme ympäristövaikutuksia.

Kumppanit

Haluamme olla luotettu kumppani kaikille sidosryhmillemme – asiakkaille, tavarantoimittajille, palveluntuottajille, viranomaisille jne. Toimimme tehokkaina ongelmanratkaisijoina luotettavalla ja kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

Asiakkaat ja terveydenhoidon ammattilaiset

Pidämme yhteyttä asiakkaisiin ja terveydenhoidon ammattilaisiin jokaisella markkina-alueellamme, jotta voimme tarjota koulutusmateriaalia ja toimia, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet. Saamamme tiedot siivittävät tuotekehitystä sekä innoittavat uusiin palveluihin ja tukeen loppuasiakkaillemme.

Kuluttaja-asiakkaat

Haluamme lisätä tietoisuutta hoitovaihtoehdoista kaikissa päivittäisen terveydenhoidon tuoteryhmissämme. Tällä tavoin edistämme elämänlaadun paranemista ja poistamme esteitä, jotka saattavat estää ihmisiä hoitamasta heidän päivittäisiä terveysongelmiaan. Sitouttamalla asiakkaamme saamme myös lisää tietoa heidän tarpeistaan – tämän tiedon avulla voimme parantaa kaupallista tarjontaamme ja antaa vieläkin paremman käyttäjäkokemuksen.

Työntekijät

Haluamme vetää puoleemme ihmisiä, joilla on vahva yrittäjähenki. Pyrimme luomaan dynaamisen työpaikan, jossa Karo Karo Healthcaren tavoitteita tukevat kollektiivinen äly, erilaiset taustat ja laaja kokemus. Olemme tiivis ja epäbyrokraattinen organisaatio, jossa vastuullistamme työntekijämme tekemään omat päätöksensä.

Arvomme ja perintömme

Kehitämme tarjontaamme jatkuvasti, ja meille on kunnia-asia olla osa ihmisten päivittäistä elämää. Haemme inspiraatiota ympäröivästä maailmasta ja yhteisistä arvoistamme ja toimimme tavoitteidemme mukaisesti joka päivä.

Karo Healthcare perustettiin vuonna 1987, ja yritys on sen jälkeen kasvanut ja muuttanut toimintansa suuntaa tavoitteenaan parantaa potilaiden ja asiakkaiden terveyttä ja elämänlaatua.

Neljä ydinarvoamme määrittelee, keitä olemme ja kuinka harjoitamme liiketoimintaa.

Haasta

Uskallamme tutkia vaihtoehtoja ja haastaa alan vakiintuneita käytäntöjä. Teemme aina fiksuja valintoja. Jos asiat voi tehdä paremmin, me teemme ne paremmin.

Toimi

Edistys on osa yrityksemme perusolemusta. Kun teemme jotain, teemme sen täysillä – kuitenkin aina rehellisesti ja lahjomattomasti. Pääsemme tavoitteisiimme luottamuksen ja vahvan tekemisen kautta.

Yhdistä

Teemme rajat ja toimialat ylittävää yhteistyötä ja etsimme parhaan suunnan eteenpäin yhdessä työtovereiden, kumppanien ja asiakkaiden kanssa.

Välitä

Kaikessa työssämme on viime kädessä kyse välittämisestä. Välitämme ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Välitämme ympäröivästä maailmasta.